Vi er en av norges mest allsidige ferdiggjøringsbedrifter med en rekke tjenester og spesialiteter. Med 12 falsemaskiner og 3 samlestiftere som produserer på skift, har vi landets største ferdiggjøringskapasitet. Ingen jobb er for liten eller for stor.

Ryggstift/Løkkestift

3 samlestiftere produserer på skift. Vi tilbyr en rekke spesialiteter

Fals/spesialfals/kart

våre 12 falsemaskiner produserer en uendelig variasjon foldere. Alt fra miniatyrfalsing til legemiddelindustrien, til store kart og signaturer.

Figurstansing

Våre kreative konstruktører tegner stanser etter behov og kan stanse ut de flotteste former på dine brosjyrer. Ta kontakt for en prøve-eske.

Hulling/Eurohull/Hjørnerunding/Hjørneperf

Dette kan gjøres in-line med samlestifter og falsemaskin, eller i frittstående maskiner.

Limmaskiner

Vi kan punktlime i falsemaskin, limfalse 8 eller 12 sidere, lime inn kort og bilag i stiftede eller limfreste blader. Limkarene er til enhver tid oppvarmet for rask produksjon.

Manuelt bordarbeid

Vi har en stor stab, og et stort antall tilkallingshjelper som kan utføre manuelle prosesser. Vi har også ukentlig samarbeid med skoler, lag/foreninger og attføringsbedrifter for større manuelle jobber.

Foliering

Det er blitt mer vanlig å beskytte trykksaken med folie. Vi utfører 1 eller 2-sidig PP-foliering i formater opp til 72x104cm. Du kan velge mellom matt, blank eller softtouch.