Langtidslagring

900 palleplasser benyttes for lagring. Vi har svært gunstige priser på langtidslagring,

Korttidslagring/plukklager

Kundetilpassede systemer gjør at kunden alltid kan holde oversikt over hva som finnes på lager. Vi plukker, pakker og transporterer varene.

Sikkerhetslager

Et eget lager med adgangskontroll benyttes for varer som krever spesielt vakthold.

Generell sikkerhet

Lagerbyggene har montert tyveri/brannalarm, med direkte utrykning.  Det er montert klimastyring, for å sørge for rett fuktighet og temperatur til en hver tid. Byggene har kameraovervåking.

Dette er noen av de vanligste artiklene som lagres hos oss:

Blader og bøker
Sportsartikler
Klær
Emballasje
Media
Netthandel
Vervepremier og gratisartikler