Vi er en moderne industribedrift med det siste innen produksjonsutstyr. Bedriften er delt opp i ulike avdelinger, som samarbeider på tvers.

 • Mailing

  Mailingavdelingen tar seg av alt som skal postlegges. Avdelingen disponerer ca 1000m2, og har maskiner for blant annet adressering, singelplasting og konvoluttering. Les mer…

 • Dataavdeling

  Avdelingen løser alt fra enkle rettinger i adresselister, til kompliserte utvalg, selektering og salg av adresselister. Laserprint av brev og giroer er også underlagt dataavdelingen.  Les mer…

 • Ferdiggjøring

  Alt av standard ferdiggjøring, som fals, stift og foliering utføres her. Avdelingen disponerer ca 1200m2 og er en av landets mest allsidige ferdiggjøringsavdelinger. Les mer…

 • Bokbinderi

  Her gjøres lager alt av mykbindsproduksjon. 12 falsemaskiner som produserer på skift sørger for å alltid holde klebebinderen med falsede signaturer. Les mer…